Career Position: ABAC News Publisher

News and Announcement Publication

 

ตำแหน่ง News and Announcement Publication เป็นตำแหน่งที่นักศึกษาจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำข่าวสารที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาช่วยกันประกาศให้นักศึกษาอื่นได้มีโอกาสได้อ่านกัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทั่วไปของการเข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมEvent กิจกรรมชมรม กิจกรรมคณะ ข่าวการสอบ ปิดภาคเรียน และอื่นๆ โดยที่จะเน้นไปในด้านของข่าวสารภายในที่เกียวกับมหาวิทยาลัยเท่านั้น และนักศึกษายังมีโอกาศสามารถสร้างรายได้ง่ายๆ

เหมาะสำหรับ นักศึกษาทีมีความสามารถในการเข้าถึงข่าวสารต่างๆทั้งในและนอกมหาลัยได้รวดเร็วตลอดเวลา และสามารถนำเอาข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาสร้างสรรค์เป็นข่าวสารหรือเคล็ดลับต่างๆได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้เข้าชมคือนักศึกษาเอแบคเข้ามาชมได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น ประกาศข่าวสำคัญ ข่าวในเอแบคทั่วไป เคล็ดลับต่างๆ สิ่งมีสาระ และอื่นๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อพัฒนาระบบข่าวสารของเด็กเอแบค เพื่อให้มีการกระจายข่าวได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

 

Main Duties and Responsibilities

 • หาข่าวสารหรือประกาศที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย มาสร้างContent ในหน้าABACTODAY.COM
 • เขียน ข่าวสาร/ประกาศ/หรือข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆนักศึกษา ได้สม่ำเสมอ
 • สามารถตอบคำถามหรือปัญหาของผู้เยี่ยมชมเวปไซต์ได้

 

What you will learn:

 • ได้เรียนรู้จักการติดต่อสื่อสารอย่างถูกวิธีกับองค์การต่างๆในมหาวิทยาลัย
 • ได้รู้จักบุคคลในองค์กรอื่นๆมากขึ้น
 • ได้เรียนรู้การใช้ภาษาในการสื่อสารผ่านสื่ออย่างถูกต้อง
 • ทักษะการใช้งานภาษา HTML พื้นฐาน

 

Benefits:

 • เงินสำหรับการเขียนข่าวสาร
 • ใบรับรองการทำงาน หรือ Certificate of Participation จาก ABACTODAY.COM

 

Note:

 • ถ้าเป็นนักเรียนทุน ที่ต้องทำงานในห้องทะเบียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่สามารถนำเอาเวลาทำงานไปใช้กับเวลาทำงานของนักเรียนทุนได้

 

<<< Back to Part-time job list