Home » webmaster (page 18)

ABAC เปิดเมืองเสมือนจริง U-Town

?มหาวิทยาลัยเสมือนจริงแห่งแรกของเมืองไทย!” มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับบริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด เปิดตัว ?U-Town? มหาวิทยาลัยเสมือนจริงแห่งแรกของไทยพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งวงการ ศึกษา สร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านโลกออนไลน์แบบสนุกสนานและ ปลอดภัยถือเป็นการผสานระหว่างความบันเทิงและการเรียนรู้ได้อย่างลงตัว ชี้ปัจจัยหนุนจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและการส่งเสริมการใช้ไอทีจากภาครัฐ ตั้งเป้าเป็นแหล่งความรู้ และต่อยอดเชิงธุรกิจในรูปแบบอี-คอมเมิร์ซ โดยทุ่มงบราว 15 ล้านบาท แบ่งงานเป็น 3 เฟส พร้อมเปิดตัว 2 พรีเซ็นเตอร์คนรุ่นใหม่ ?โต๋? และ ?เบเบ้? ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดื มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการใช้งานออนไลน์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มเป็น 9,320,000 คน ส่งผลให้มูลค่าตลาดเกมออนไลน์สูงกว่า 2,700 ล้านบาทในปี 2550 และมีอัตราการโตไม่ต่ำกว่า 20% ต่อปี อีกทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมด้านไอทีจากภราดาภาครัฐ และตลาดการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งเดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊คมีจำนวนเพิ่มมาก ขึ้นถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเชื่อมต่อเข้าสู่โลกออนไลน์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับบริษัทดิจิคราฟต์สร้างสังคมออนไลน์แบบ เสมือนจริงด้วยแนวคิด ?U-Town? (University Town) คือ มหาวิทยาลัยเสมือนจริงแห่งแรกของไทยบนโลกออนไลน์ ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ที่เป็นสังคมปลอดภัย และสร้างสรรค์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด โดยการร่วมทุนระหว่าง 2 องค์กรด้วยงบประมาณ …

Read More »

ประวัติ ABAC มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติ ABAC มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University) หรือ เอแบค (ABAC) มหาวิทยาลัยเอกชน ในเครือคณะภารดาเซนต์คาเบรียล มี 3 วิทยาเขตตั้งอยู่ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการและ city campus ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พัฒนามาจาก “โรงเรียนอัสสัมชัญพานิชยการ” ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2512 และได้รับวิทยฐานะเป็น “โรงเรียนอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ” ในปี พ.ศ. 2515 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ย้ายสังกัดมาอยู่ทบวงมหาวิทยาลัยโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ” หรือ Assumption Business Administration College ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเอแบค (ABAC) และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัย และได้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” โดยมหาวิทยาลัยได้ใช้ตัวอักษรย่อในภาษาไทยว่า มอช. และภาษาอังกฤษว่า “AU” ซึ่งทำให้อักษรชื่อย่อของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีความสัมพันธ์ กับสัญลักษณ์ทางเคมี …

Read More »

ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

Why study ABAC?   ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เป็นสถาบัน อุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งเดียวที่มีหลักสูตร นานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมากกว่า 100 สาขาวิชา เป็น สังคมนานาชาติที่มีคณาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติมากที่สุดในประเทศ โดยมีนักศึกษา ชาวต่างชาติมากกว่า 2,700 คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 20,000 คน ซึ่งมาจาก 75 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติมากกว่า 40 ประเทศ จำนวนกว่า 400 ท่านจากจำนวนอาจารย์ทั้งหมดประมาณ 1,300 ท่าน มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 100 สถาบัน ทั่วโลก นัก ศึกษาสามารถเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในต่าง ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆ ในภาคพื้นยุโรป บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเข้าศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ได้แก่ มหาวทยาลัย Harvard, สถาบัน Massachusetts Institute of …

Read More »

การเปลี่ยน/ใช้ รูป Avatar

สำหรับสมาชิกท่านไหนที่สมัครสมาชิกใน AU-webboard ของเราไปแล้ว แต่ยังไม่มีรูป Avatar เป็นของตัวเอง ก็สามารถ “Login” เข้าที่หน้า Home ของ abactoday.com หลังจากนั้นก็ คลิกที่ “My Account” ทางซ้ายมือ แล้วเลือก “Edit” คลิกเลือก รูปAvatar ที่ท่านชอบ หรือ upload รูปโปรดของคุณได้เอง แล้วรูป Avatar ของคุณก็จะไปอยู่ใน AU-Webboad ของพวกเราด้วย !! ########################### สำหรับเช็ครูป Avatar ก็สามารถคลิกได้ที่ “My Account” ทางซ้ายมือนะครับ สำหรับเช็ครูป Avatar ใน Webboard ก็คลิกที่ Profile ครับ ! 😀

Read More »

Advising Appointment 2/2008

[img_assist|nid=72|title=|desc=|link=none|align=center|width=500|height=70] *** หน้านี้เท่าที่ทราบ น่าจะเป็นเฉพาะของเด็ก BBA หรือ SM (School of Management) อย่างเดียวนะครับ วันที่จะเข้าพบ Advisor นั้นจะอยู่ในช่วงหลังสอบ Final Examination เสร็จ หรือ วันที่ 8-10 ตุลาคม >>>>> (อ้างอิง : http://www.intranet.au.edu/portal2003/student_news/advise.pdf) วันและเวลา ที่จะพบ Advisor ของแต่ละคน แล้วดูด้วยว่าจะต้องเข้าพบกับใคร สามารถดูได้ที่นี่เลยครับ http://advising.au.edu/StuDefault.asp (หน้าหลัก Advising System) >>>>> หรือ : http://advising.au.edu/searchadvisorscreen.asp *** ขอย้ำอีกรอบ : เข้าพบ Advisor ด้วยนะครับ ไม่งั้นรายวิชาที่ลงไว้ตอน Pre-Registration จะหายหมด แล้วปัญหาอื่นๆจะตามาอีกเยอะแน่ๆครับบ

Read More »

ลงทะเบียน Pre-Registration

[img_assist|nid=71|title=|desc=|link=none|align=center|width=463|height=143] September, 2008 Graduating Students Only!!! (นักศึกษาเรียนใกล้จบที่มีรายชื่อในสมุด Graduating List) —–Monday 1 Transfer & Athletes (โอนย้ายหน่วยกิจ & นักกีฬาหมาลัย) —–Tuesday 2 481-XXXX —–Wednesday 3 482-XXXX to 485-XXXX —–Thursday 4 [ช่วงเช้า] 491-XXXX —–Thursday 4 – 5 492-XXXX to 495-XXXX —–Tuesday 9 [ช่วงเช้า] 501-XXXX —–Wednesday 9-10 502-XXXX to 505-XXXX —–Thursday 11 511-XXXX to 512-XXXX —–Thursday 12, Monday 15 ไฟล์อ้างอิง : http://www.intranet.au.edu/portal2003/student_news/pre2_2008.pdf

Read More »

วิธีการใช้ Wireless Internet แบบใหม่ใน ABAC

[img_assist|nid=68|title=|desc=|link=none|align=center|width=269|height=242] วิธีการใช้ Wireless Internet แบบใหม่ ที่วิทยาเขตหัวหมาก และสุวรรณภูมิ สามารถทำได้โดยการ : 1) เชื่อมต่อ Internet ไปที่ Wireless Lan ที่มี SSID ชื่อว่า “AuWifi” 2) เปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วเข้าเวปอะไรก็ได้ แล้วเราจะถูก Redirect ไปที่หน้าๆหนึ่งของมหาลัย แล้วอ่านข้อตกลงในการใช้ Free AU Wifi 3) คลิกที่ปุ่มยอมรับ/ตกลง แล้วทำการ Login ด้วย Username และ Password ของตัวเอง 4) ท่องอินเตอร์เนต ได้ตามปกติ ** คำเตือน ** ไม่ควรบอก Username และ Password ให้คนอื่นโดยเด็ดขาด เพราะเค้าสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้ ซึ่งคนที่จะต้องรับผิดชอบก็คือเจ้าของ Username เอง อ้างอิงจาก http://www.au.edu หรือ http://www.au.edu/pdf/netauth-WlanPoster1.pdf

Read More »

+++ความจริงของผู้หญิง +++?

สูตร 25 ข้อ ที่ สาวๆ อยาก ให้ หนุ่มๆ รู้ 1. การร้องไห้คร่ำครวญของเราถือเป็นการบอกว่า เราร้องไห้กับคนที่เราแคร์สุดๆๆๆ เท่านั้น 2. อยากให้เดาในสิ่งที่อยากได้ เพราะถ้าเธอเดาถูกเราจะดีใจมากๆๆๆๆๆๆ 3. เวลาที่ถามว่า?ตัดผมดีมั้ย? เพราะเราอยากให้เธอออกความคิดเห็นว่าเราจะตัดแบ ไหน จะได้ถูกใจเธอไงล่ะ 4. เวลาที่ได้ยินเธอพูดว่า ?คิดถึงนะ? กับ ?เป็นห่วง? มันทำให้เรารู้สึกดีแค่ ไหน??.แม้ว่าจริงๆแล้วเธอจะไม่ได้คิดถึงเราก็ตาม 5. Love Me Love My Dog???ฉะนั้นเธอก็ต้องรักสัตว์เลี้ยงของเราด้วย 6. งอนวันละนิดจิตแจ่มใส??เข้าใจมั้ย 7. อยากให้เธอชมเราบ้างเวลาที่เธอรู้สึกว่าวันนี้เราดูดีกว่าทุกวัน??แต่ถ้าวัน ไหนดูไม่ดีก็ช่างมันเหอะ 8. ฟังเพลง ?เรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้? ของปานดูสิ เธอจะเข้าใจเราขึ้นมากเลย 9. เราว่าเธอซื้อแผ่นเกมมากไปแล้วนะ 10. เวลาจะตัดผมหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไง กรุณาบอกเราด้วย 11. จำวันสำคัญๆระหว่างเราได้บ้างมั้ยเนี่ย 12. คำตอบว่า ?เปล่า? ถามต่ออีกนิดสิ เดี๋ยวก็ได้คำตอบที่แท้จริงเองน่ะแหละ 13. เวลาที่เราเป็นห่วงน่ะ ห้ามรำคาญเด็ดขาด เพราะเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆ …

Read More »

เด็ก Art อ่านด้วยคร้าบบบบ

ประกาศจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1/2008 นศ จากคณะ Arts ต้องพบ Advisor เพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะแนว ตั้งแต่วันที่ June 30, 2008 ? August 22, 2008 ซึ่ง นศ. ดังกล่าวต้องพบ Advisor ก่อนการลงทะเบียน Pre-Register 2/2008 และสำหรับนศ. ที่ไม่ได้เข้าพบ Advisor จะมีผลทำให้ไม่สามารถลงทะเบียน Pre-Register 2/2008 ได้ จนกว่าจะเปิดเทอมของปีการศึกษา 2/2008 และ จำนวนวิชาที่ลงเรียนนั้นจะมีจำกัด ดังนี้ : Non-probation students: only 4 subjects Probation students: only 3 subjects ชื่อ Advisor ของแต่ละคนสามารถตรวจสอบได้ที่ เวปไซต์หลักของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (www.aunews.au.edu) คณะArts (www.arts.au.edu) ที่ตึก CL11 หรือ ตึก SR ชั้น3 ต่อจากนี้ไป …

Read More »

ระเบียบการสมัครสอบ โครงการทุนสำรวจโลก eListening 2008

ระเบียบการสมัครสอบโครงการทุนสำรวจโลก eListening ทุนการศึกษา ?โครงการทุนสำรวจโลก eListening? เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2552 [img_assist|nid=52|title=|desc=|link=none|align=center|width=800|height=200] โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6 และเพื่อเป็นการสานต่อ โครงการทุนสำรวจโลก eListening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกัน ในการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ กำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะ ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดสอบชิงทุน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน มีมูลค่าทุนระหว่าง 244,800 ? 365,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาส เข้ารับการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งมหาวิทยาลัย ถือเป็นภารกิจหนึ่ง …

Read More »

มาร่วมแสดงความยินดีกับ นศ.ที่เรียนดีเด่นแล้วได้ทุนกันครับ

[img_assist|nid=48|title=|desc=|link=none|align=center|width=435|height=50] นี่เปนเกรดเฉลี่ยของปีการศึกษา 2/2007 ครับ เรียนแล้วสอบให้ได้เกรดเฉลี่ยที่เค้า Require ไว้แล้วก็ทำตามกฏของเค้านิดๆหน่อยๆ ก็ได้ละ ฟังดูง่ายดีเนอะ ลองดูๆกันนะครับว่าเกรดเฉลี่ยน นศ ของเพื่อนๆเรามันดียังไง เหมาะสมที่จะได้ทุนกันหรือปล่าววว ถ้าใครอยากได้ทุนบ้าง ก็เรียนให้ได้เกรดเฉลี่ยแบบนี้นะครับบ ถ้าสำหรับของใครสายไปแล้วก็เรียนๆไปเนอะ อย่าไปเรียนใหม่แต่แรกเลยน้า 555+ ** ไฟล์Attachment เป็นไฟล์ PDF นะครับ ใครยังไม่มีโปรแกรม Adobe Acrobat หรือ Adobe Reader ก็โหลดได้ทาง link ซ้ายมือเลยนะครับ **

Read More »

บุหรี่ไฟฟ้า

ผมเชื่อว่า กระทู้นี้ น่าจะเป็นกระทู้ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่ผมเคยตั้งหรือเขียนมา แม้จะสำหรับคนบางคนหรือบางกลุ่มก็ตาม แต่คนที่ไม่อยู่ในกลุ่มที่ผมจะพูดถึงก็ควรอ่านครับ (อย่างน้อยก็เพื่อคนที่คุณรัก) ก่อนอื่น ผมจำเป็นต้องสารภาพความจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ในโลกไซเบอร์คุณไม่มีทางรู้ว่าคนที่คุณคุยด้วยเป็นคนอย่างไร อย่าตกใจจะครับ ผมไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไร แต่ผมเป็นคนที่ติดบุหรี่ครับ สูบตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือจนถึงปัจจุบัน รวมแล้วก็เกิน 20 ปีครับ ถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลก็ไม่เคยหยุดสูบแม้แต่วันเดียว จากวันละไม่กี่ตัว (มวน) จนเป็นเฉลี่ยวันละ 1-2 ซอง ลูกสาวพยายามขอร้องให้ผมเลิก ทั้งขู่ ทั้งอ้อนวอน (ด้วยแววตาที่คุณสามารถให้ทุกอย่างในโลกได้) ผมก็พยายามให้สัญญา แต่คนที่ติดบุหรี่แถมต้องทำงานใช้สมองคงหาโอกาสเลิกได้ยากครับ ยอมรับว่าบางครั้งน้ำตาร่วงเวลาลูกขอร้องให้เลิก เรื่องอุปกรณ์ช่วยเลิกบุหรี่ เช่น หมากฝรั่ง แผ่นติด ฯลฯ ผมลองมาแทบทุกอย่าง ที่จริง หมากฝรั่งผมได้รับจากหมอสมัยเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว (ตอนนั้นก็ตั้งใจจะเลิก) แต่ก็ไม่สำเร็จครับ (ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง) ล่าสุดลูกสาวบอกผมว่า นอนฝันร้ายทุกคืน เพราะผมสูบบุหรี่ ต้องเป็นมะเร็งตาย (หรือเป็นโรคตามรูปบนซองบุหรี่) ซึ่งบังเอิญว่าในวันเดียวกันนั้น ผมได้อ่านข่าวผู้จัดการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า (หรือ E-Cigarrete) หลังจากนั้น พยายามศึกษาและในที่สุดก็ลองสั่งมา ตอนที่สั่ง ค่อนข้างมั่นใจในผลของมันครับ คือคิดว่าแทนที่บุหรี่จริงได้ 100% หรือหากไม่ได้ …

Read More »

พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ ผ่านการเรียนบนมือถือ !!

[img_assist|nid=35|title=|desc=|link=none|align=center|width=480|height=102] ทุกวันนี้โลกเราได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเสมอ ทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร การเดินทาง และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลดี ก่อให้เกิดควาสะดวกสบาย ทำให้ระบบการทำงานทุกอย่างทุกขั้นตอนมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และความแม่นยำมากขึ้น และแล้วมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญของเรา ก็ได้สร้างระบบการเรียนรู้แบบใหม่ขึ้นมาอีก ซึ่งระบบนี้สามารถถูกเรียกใช้งานได้บนเครื่องมือสื่อสารที่มีความนิยมสูงสุด นั่นก็คือ มือถือ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ นั่นเอง และที่สำคัญ ระบบนี้สามารถใช้ได้ฟรี (เท่าที่รู้นะ) โดยเข้าไปที่ http://mlearn.cide.au.edu/ หรือตรวจสอบมือถือรุ่นที่สมารถใช้ Flashได้ที่นี่ http://mlearn.cide.au.edu/mod/resource/view.php?id=2 ระบบการเรียนดังกล่าว ทำงานโดย Adobe Flash ครับ ซึ่งถ้าคุณใช้ PDA Phone แล้วสามารถใช้ Flash Lite ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับ (ในการเปิดไฟล์อาจจะจำเป็นต้องใช้ Adobe Reader นะครับ ถ้าใครไม่มีก็โหลดกันไปใช้ได้เลยตาม Link นี้นะครับ http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html หรือโหลดตรงๆ ไม่มีAdobe Media Player ก็ http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/8.x/8.1.2/enu/AdbeRdr812_en_US.exe) ส่วนเรื่องการเรียนรู้ ทำอะไรบ้าง เกี่ยวกับอะไรบ้างก็ต้องลองกันเองแหละครับ เป็นยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ หุหุ [img_assist|nid=36|title=M-Learning|desc=|link=none|align=center|width=423|height=74]

Read More »

แผนที่เดินทางไปเอแบค มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (ABAC บางนา)

เส้นทางที่แนะนำ (มาจากตัวเมือง กทม.) : A. ขับรถขึ้นทางด่วน (จำง่าย สะดวก และรวดเร็วที่สุด) เริ่มต้น ขึ้นทางด่วนใดๆก็ได้ (กรณีมาจากในตัวเมืองกรุงเทพฯ) => ทางด่วน บางนา-ชลบุรี มาเรื่อยๆตามถนนบางนา-ตราต => ลงทางด่วน”บางบ่อ” => ชิดซ้าย เข้าซอยใหญ่แรก (จะเห็นป้าย ม.อัสสัมชัญ) => ตรงเข้าไปเรื่อยๆ ผ่านวัดศิริเสาธง, สะพานข้ามน้ำ, หอGVC => เลี้ยวขวาตรง4แยก (ผ่านหอGVC มาประมาน100เมตร) => ขับตรงไปเรื่อยๆ ผ่านสะพานข้ามน้ำ, หอต่างๆ => ทางเข้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะอยู่ทางซ้ายมือ (จะเห็นป้อมSecurity! และรั้วสวยๆยาวๆ) => ถึงแล้ว! (อย่าลืมไหว้หินทองด้วยหละ ตามประเพณีเค้าหน่อย) B. ขับรถบนถนนหลัก ถนนบางนา-ตราด (จาก กม 1-20) (สำหรับคนที่ไม่ต้องการขึ้นทางด่วน) => เริ่มต้นจากถนนบางนา-ตราด จากฝั่งกทม. => แนะนำให้วิ่งถนนด้านใน (ที่อยู่ชิดด้านขวา) เพราะถนนดีกว่า * (ดูหลักกิโลเมตรได้ที่ …

Read More »

ประกวดวีดิโอคลิปออนไลน์ amazing Experience Video Contest

[img_assist|nid=19|title=Amazing Thailand|desc=|link=none|align=center|width=500|height=341] ไทยเที่ยวไทย(ททท.)จัดโครงการ Thailand Portfolio เพื่อ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการ Upload ภาพถ่าย วีดิโอ บทความ ท่องเที่ยว ในประเทศไทย ไว้บนเว็บไซต์ สังคม ออนไลน์ ต่างๆ โดย ททท. ได้รับความร่วมมือ จากช่างภาพและนักเขียนบทความท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมโครงการนี้ ที่ผ่านมา ททท. ได้ทำการ Upload ผลงานเหล่านี้ไว้ บนเว็บไซต์ Social Media Networking ที่กล่าวมาข้างต้น ปรากฏว่าหลังจากทำการ Upload ได้เพียง 1 เดือน หลายๆผลงาน ก็ได้รับความนิยม มีจำนวน ผู้เข้าชมมากมายจนขึ้นอันดับ Top Popular จากหลายๆชุมชนออนไลน์ นอกจากนี้ ททท.ยังจัดให้มี กิจกรรมการประกวด วีดิโอคลิปออนไลน์ amazing Experience Video Contest เพื่อเชิญชวน ให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมกัน Upload วีดิโอคลิป …

Read More »

เปิดเสน่ห์กรุงเทพฯ ในงาน “วิถีไทยกับสายธาร สืบตำนานคลองผดุงฯ”

สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตดุสิต สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร และบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น จัด เพื่อสืบสานกีฬาไทย และวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยรวมถึง ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในกรุงเทพฯ ภายใต้โครงการ ?เสน่ห์กรุงเทพฯ? ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10 – 11,17 – 18 และ 24 – 25 พ.ค. 51 ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 21.30 น. บริเวณ ริมคลอง ผดุงกรุงเกษม ระหว่างสะพาน วิศกรรมนฤมาน – สะพานมัฆวานรังสรรค์ (หน้าวัด มกุฎกษัตริยารามวรวิหาร) กิจกรรมภายในงานจะสะท้อนวิถีชีวิตคนไทยในอดีต ที่ทำกิจกรรมร่วมกันในยามว่างจากงาน โดยอาศัยสายน้ำธรรมชาติเป็นจุดนัดพบและทำกิจกรรมร่วมกัน ผสมผสาน ความสนุกสนาน เรียบง่าย แฝงไว้ด้วยเสน่ห์และแง่คิดประกอบด้วย อารมณ์ขัน เช่น การละเล่นตีโป่ง หมาเน่าลอยน้ำ งมของ แข่งเดินบนกระบอกไม้ไผ่ และอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งในส่วนของกีฬาโบราณที่จะสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นตะกร้อลอดห่วงกลางคลอง ถ่อแพ เดินไม้ไผ่ข้ามคลอง หัวใบ้ท้ายบอด ปีนเสาต้นน้ำมัน …

Read More »

?โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา? ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราช วรวิหาร

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการ ส่งเสริม พระพุทธศาสนา และเพื่อสืบทอดธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงาม โดยจัดให้มี ?โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา?ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ขึ้นในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00น.?22.00 น. โดยมีกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน อาทิ การเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่สำคัญภายในวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เช่น พระอุโบสถ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ การรับฟังพระธรรมเทศนา นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ การแสดงดนตรีไทย จาก โรงเรียน เทพศิรินทร์ กิจกรรม สาธิตการประดิษฐ์ ดอกบัวบูชาพระ การแสดงจินตภาพ ชุด ?วิสาขพุทธมหาบารมี? ซึ่งเป็นการแสดง ที่บอกเล่าถึงความสำคัญ ของ วันวิสาขบูชา อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เป็นการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดผ่าน narrator ผู้เล่าเรื่อง พร้อมด้วยภาพประกอบวีดีทัศน์อันงดงาม การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 2 ระดับชั้น คือ ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา …

Read More »