ABACTODAY.COM เป็นสื่อกลางข่าวสารที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือมากในแวดวงของนักศึกษา ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค)

ABACTODAY.COM เปิดโอกาสให้นักศึกษาเอแบค ที่มีความรักความภูมิใจในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมีความสนใจในการช่วยกันพัฒนาและปรับปรุงสังคมข่าวสารออนไลน์อันดับ1ของเด็กเอแบค โดยที่ทางเราจะมีตำแหน่งที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามความสามารถและความถนัด

 

ตำแหน่ง: จัดการและสร้างสรรค์ข่าวสาร (News and Announcement Publication) [ยังไม่เปิดรับสมัคร]

ตำแหน่ง: Content and Social Media Manager [กำลังเปิดรับสมัคร]

ตำแหน่ง: Marketing and Sponsorship [ยังไม่เปิดรับสมัคร]

 

สิ่งที่จะได้รับจากการทำงาน

  1. เงินรายได้จากการทำงาน ขึ้นอยู่กับความสามารถ และข้อตกลง
  2. ได้รู้จักกับเพื่อน คณาจารย์ ผู้บริหารอื่นๆ ที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสได้พบเจอเมื่อเริ่มงาน
  3. ประสบการณ์ทำงาน (ที่เป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนรู้ต่อไป)

 

วิธีการสมัคร

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งResumeของตัวเอง พร้อมทั้งข้อมูลที่ประกอบไปด้วย:

  1. ประวัติย่อส่วนตัว เช่น ชื่อจริง, นามสกุล, ชื่อเล่น, Student ID, เบอร์มือถือ, ที่อยู่, ABACTODAY Username, และอื่นๆ
  2. ชั้นปีการศึกษา คณะและสาขาที่เรียน
  3. ตำแหน่งที่สมัคร
  4. จุดเด่นของตัวเอง
  5. ข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถช่วยให้ ABACTODAY สามารถตัดสินใจเลือกท่านได้ง่ายขึ้น

Note: หรือน้องๆอาจจะมีตำแหน่งงานอื่นที่ถนัดและอยู่ในใจอยู่แล้ว น้องๆก็สามารถเสนอความสามารถตัวเองมาได้ทางEmail พร้อมด้วย: ประวัติย่อส่วนตัว ชื่อตำแหน่ง หน้าที่ที่ต้องทำ และอื่นๆ ก็เป็นไปได้เช่นกัน

 

เมื่อมีข้อมูลครบแล้วน้องๆสามารถส่งรายละเอียด และ/หรืออาจจะแนบไฟล์Resume ในลักษณะMS Word/PDF แล้วส่งมาได้ที่ WEBMASTER@ABACTODAY.COM แล้วทางABACTODAY.COM จะติดต่อกลับไปแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังเมื่อเห็นสมควร

หรือ ถ้ายังมีคำถามสงสัยใดๆ กรุณาส่งEmailพร้อมข้อมูลส่วนตัวของท่าน มาถามได้ที่ WEBMASTER@ABACTODAY.COM