A. CHUDARAT WUTTISAWANGWONG

 • อาจารย์เป็นคนสอนอธิบายดีเคลียร์มากๆ แต่บางครั้งก็มีออกทะเลไปเล่าเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนแต่ก็ฟังเพลินดี ใจดีมากๆ ไม่ค่อยให้งานหรือการบ้าน แต่มีให้ทำรายงานกลุ่มซึ่งเป็นปรกติของวิชานี้ แต่ให้คะแนนตามเนื้อผ้าไม่ได้แจกคะแนน พูดจาเสียงดังฟังชัด

 

***เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆคนคิดเห็นอย่างไรสามารถเข้ามากดเรทติ้งที่เราจัดจำแนกไว้ด้านล่างได้นะครับ***

 

การสอนเนื้อหาวิชา

 • ตัวอาจารย์สามารสอนและอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้เป็นอย่างดี
5/51 rating

 

การเช็คชื่อเข้าเรียน

 • ความเคร่งครัดในการเช็คAttendanceเข้าเรียนของอาจารย์ (ดาวเต็มหมายความว่าเช็คชื่อตลอด)
5/51 rating

 

ความเตรียมพร้อมในการสอน

 • อาจารย์มีการเตรียมสไลด์หรือสื่อการสอนที่สวยงามอ่านเข้าใจได้ง่าย
5/51 rating

 

อัธยาศัย

 • นิสัยหรือบุคคลิกของอาจารย์ว่าเป็นคนใจดีเป็นกันเองไหม
5/51 rating

 

การให้คะแนนงาน

 • ความยากง่ายในการให้คะแนนงานหรือการบ้านที่อาจารย์สั่ง
5/51 rating

 

A. NANTA THONGTAWEEWATTANA

 • อาจารย์นันทาพูดภาษาไทยชัดถึงชัดมากที่สุดพูดครั้งเดียงฟังรู้เรื่องไม่ต้องถามซ้ำว่าพูดอะไร คนส่วนใหญ่บอกว่าแกเป็นคนดุเพราะว่าแกชอบความมีระเบียบเรียบร้อย ถ้าเป็นคนยุกยิกหรือติดเล่นโทรศัพท์ในห้องควรจะไปเรียนกับอาจารย์ท่านอื่น แต่ถ้าทำตัวเรียบร้อยก็เรียนสอนสนกุดี สอนเนื้อหาละเอียดมากพร้อมอธิบายยกตัวอย่างให้นศเข้าใจได้ ทริกการเรียนกับแาจารย์คือถ้าทำตัสรียบร้อยอาจจะไดคะแนนดีไปด้วยแต่ไม่รวมถึงคะแนนสอบนะ

 

การสอนเนื้อหาวิชา

 • ตัวอาจารย์สามารสอนและอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้เป็นอย่างดี
5/51 rating

 

การเช็คชื่อเข้าเรียน

 • ความเคร่งครัดในการเช็คAttendanceเข้าเรียนของอาจารย์ (ดาวเต็มหมายความว่าเช็คชื่อตลอด)
5/51 rating

 

ความเตรียมพร้อมในการสอน

 • อาจารย์มีการเตรียมสไลด์หรือสื่อการสอนที่สวยงามอ่านเข้าใจได้ง่าย
5/51 rating

 

อัธยาศัย

 • นิสัยหรือบุคคลิกของอาจารย์ว่าเป็นคนใจดีเป็นกันเองไหม
5/51 rating

 

การให้คะแนนงาน

 • ความยากง่ายในการให้คะแนนงานหรือการบ้านที่อาจารย์สั่ง
5/51 rating