Home » Topics » อื่นๆ » แจกฟรี! รวมไฟล์หน้าหนังสือพิมพ์ วันที่ 14 ตค. 2559 [ดาวโหลด PDF ฟรี]

แจกฟรี! รวมไฟล์หน้าหนังสือพิมพ์ วันที่ 14 ตค. 2559 [ดาวโหลด PDF ฟรี]

2016-10-14-thailand-king-newspaper

 

ร่วมเก็บบันทึกประวัติศาสตร์สยามประเทศ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

เดลินิวส์ ฉบับพิเศษวันที่ 14 ตุลาคม 2559

https://drive.google.com/file/d/0B79Doa9b4Q50YXlXUjJTM1ZQNlU/view

 

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับพิเศษวันที่ 14 ตุลาคม 2559

http://daily.bangkokbiznews.com/special/d14

 

คมชัดลึกเปิดดาวน์โหลดฟรี ไฟล์หนังสือพิมพ์คมชัดลึกฉบับ 14 ตุลาคม 2559 ในรูปแบบไฟล์ PDF

ลิงค์ 1 https://drive.google.com/file/d/0B21Yk5rDqNLlS1RYV3NjNURLRDg/view?usp=sharing

ลิงค์ 2 https://drive.google.com/file/d/0B-WP85Ati99PYUZMWjc4Q0U3ckk/view?usp=sharing

ลิงค์ 3 https://drive.google.com/file/d/0B623gWLuinfRRTR2QkRyWDJfOTg/view?usp=sharing

 

The Nation เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีไฟล์ PDF หนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม 2559

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nationmultimedia.com%2Fpdf%2Fspecials%2FKING-BEGINS-HIS-FINAL-JOURNEY.pdf&h=BAQEasaNy

 

ขอขอบคุณ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ , คมชัดลึก ,  The Nation , Chaoprayanews

Share this post:

Check Also

Announcement closures on October 26, 2017

Gray side: Open.                  The other side: Close. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.