Home » Subject » Download ชีทเรียนพิเศษ (ฟรี)!

Download ชีทเรียนพิเศษ (ฟรี)!


 

Donate your study note/sheet/file here: *Note: If your file is too large, please send them to webmaster@abactoday.com
Share this post:

Check Also

Free Elective เรียนอะไรดี? ทางนี้มีคำตอบ!!

สวัสดีค่ะ วันนี้ Erina ได้รวมรวมวิชา Free elective จากทุกๆกระทู้มารวมกันให้เพื่อนๆได้เลือกกัน บางคนอาจจะบอกว่าFree elective ควรเอาวิชาที่ได้ A ง่าย หรือเป็นวิชาที่เราสนใจอยากได้ความรู้จากวิชานั้นๆ อยากให้กระทู้นี้เป็นแนวทางในการเลือก และใช้ความสนใจของเพื่อนๆเป็นหลักเนอะ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.