Home » Subject » BIS 2180 : Information Technology (IT)

BIS 2180 : Information Technology (IT)

Study Sheet [Midterm]
– Excellent Center (P’ โอ๋)
Midterm:  [Chapter 1 , 4, 5, 6, 7].pdf

 

Final:

 

Share this post:

Check Also

Free Elective เรียนอะไรดี? ทางนี้มีคำตอบ!!

สวัสดีค่ะ วันนี้ Erina ได้รวมรวมวิชา Free elective จากทุกๆกระทู้มารวมกันให้เพื่อนๆได้เลือกกัน บางคนอาจจะบอกว่าFree elective ควรเอาวิชาที่ได้ A ง่าย หรือเป็นวิชาที่เราสนใจอยากได้ความรู้จากวิชานั้นๆ อยากให้กระทู้นี้เป็นแนวทางในการเลือก และใช้ความสนใจของเพื่อนๆเป็นหลักเนอะ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.