Breaking News:
Home » สนใจเรียนต่อปริญญาโท ต่างประเทศ

สนใจเรียนต่อปริญญาโท ต่างประเทศ

abac study abroad jumpers

Study in Australia Study in UK Study in USA Study in Canada Study in New Zealand

ABACTODAY.COM ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้นักศึกษาไทยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมากขึ้น โดยที่น้องๆจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆ 

ถ้าหากท่านสนใจในการไปศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ ปริญญาตรี/โท/เอก ที่ต่างประเทศ, ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา ศูนย์สอบ IELTS และอีกทั้งยังเรียนภาษาเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ ท่านสามารถฝากข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเราได้ ในฟอร์มด้านล่างนี้..

แล้วเราจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหาท่านคะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>